Vad betyder dynamisk lastbalansering?

  |  
Lästid: 3 minuter

När man skriver in sökfraser som ‘elbilsladdning’ och ‘laddbox’ i Google dyker förslaget ‘dynamisk lastbalansering’ ofta upp. Men vad är det egentligen och varför är det så bra när det kommer till elbilsladdning?

Dynamisk lastbalansering: smart fördelning av energi

Om alla elbilar i en laddstation skulle ladda på maximal effekt är det stor risk för att säkringens storlek inte räcker till, vilket leder till att propparna går. För att förhindra att detta sker kan man använda sig av dynamisk lastbalansering. Lastbalansering balanserar den tillgängliga strömmen över flera olika källor, då för mycket fokus på endast en källa kan överbelasta säkringen.

Många leverantörer av lösningar för elbilsladdning erbjuder dynamisk och smart styrd lastbalansering så att laddboxarna tar hänsyn till hela fastighetens elförbrukning. CaCharge är unika då vi även balanserar styrningen och fördelningen mellan boxarna.

Dynamisk lastbalansering ser till att överbelastning inte sker när en fastighet laddar många bilar samtidigt. Det innebär att energin inte bara fördelas smart över olika källor för att undvika just överbelastning, utan att elen även balanseras i relation till fastighetens hela elförbrukning.

Det finns till exempel tider då extra många använder stora mängder el samtidigt. När laddsystemet känner av att det är hög belastning i fastigheten sänker den strömmen till bilarna. Hemma kan det vara på kvällen när alla lagar mat, tittar på tv och har disk- eller tvättmaskin igång. På kontoret kan det vara när alla kommer in till jobbet och startar datorn, sätter på kaffe och laddar mobilen.

Laddbox med lastbalansering

Genom att installera en laddbox som utnyttjar dynamisk lastbalansering sparar man på strömmen till en lugnare tid, exempelvis på natten när alla sover eller när de på kontoret går ut för att äta lunch. Då justeras laddningen av elbilar upp igen.

Dynamisk lastbalansering hjälper på så vis till att kapa dyra effekttoppar: de avgifter som kan komma av att man använder för mycket el under “prime time”, eller den tid då de flesta andra också använder el. En laddbox som använder dynamisk lastbalansering gör därför inte bara att man sparar energi, utan även tid och pengar.

För att undvika kostsamma effekttoppar för samhället så sprider vi ut energianvändningen under hela parkeringstiden.

CaCharges laddboxar – mer än bara lastbalansering

Elbilar blir allt vanligare och enligt prognoser kommer antalet elbilar i Sverige ligga på runt 2,5 miljoner till år 2030. Med fluktuerande energipriser och bristande elkapacitet blir det en utmaning att kunna ladda så många elbilar samtidigt. Som tur är finns redan nu smarta lösningar på hur man ska kunna balansera befintlig elkapacitet på en större mängd bilar.

En del av lösningen är dynamisk lastbalansering, metoden vi just gått igenom där elanvändningen fördelas ut och används som mest under dygnets lugnaste timmar.

En annan metod är smarta laddboxar som känner av vilken av de inkopplade elbilarna som är i störst behov av laddning. Med laddboxar som inte har detta system blir principen vanligtvis sist in, först ut: den som kopplar in sin bil till laddning sist får vänta tills den första är färdigladdad innan bilen börjar ladda. Med CaCharges smarta laddbox fördelas laddningen istället till den bil som är i störst behov av laddning: minst laddat batteri, mest laddning.

Upp till 6 gånger så många laddplatser på befintlig kapacitet

Många leverantörer av lösningar för elbilsladdning erbjuder dynamisk och smart styrd lastbalansering så att laddboxarna tar hänsyn till hela fastighetens elförbrukning. CaCharge är unika då vi även balanserar styrningen och fördelningen mellan boxarna. Tack vare vår unika förmåga att balansera lasten och använda de olika faserna på ett optimalt sätt kan vi erbjuda upp till 6 gånger så många laddplatser som andra leverantörer – på befintlig elkapacitet.

Vill du hitta den lösning som passar bäst för just din bostadsrättsförening eller kontor? Kontakta CaCharge så hjälper vi dig.

Du kan även kolla in vår smarta laddkalkylator för att ta reda på hur många bilar det går att ladda i din fastighet.

Dela artikeln:

Några av Våra kunder