Intelligent styrning kapar effekttopparna i elnätet

CaCharges intelligenta lösning för elbilsladdning

Innan vi gör dyra investeringar i elnätet måste vi se till att vi utnyttjar befintligt elnät optimalt. Intelligent styrning kan kapa effekttopparna i elnätet, skriver Louise Kierkegaard, CaCharge och Måns Norlin, WSP i en debattartikel i Ny Teknik.

Regeringens målsättning att ha en helt fossilfri bilflotta till år 2030 har gjort att antalet elbilar ökar snabbt i Sverige. I dag har vi 70 000 laddbara bilar på vägarna och 2030 räknar branschorganisationen Power Circle med att antalet laddbara bilar ska uppgå till cirka 2,5 miljoner. Redan idag är det trångt i elnäten i storstadsregionerna som Stockholm, Mälardalsregionen, Göteborg, Malmö och Uppsala.

De flesta experter är dock eniga om att det inte är energibrist som riskerar att sätta käppar i hjulen för utvecklingen. Akilleshälen är istället effektbehovet när många laddar bilen samtidigt. Precis som på en motorled är det trångt på elnäten vissa delar av dygnet och andra timmar ganska lugnt.

Därför finns stora vinster att hämta genom att utnyttja elnätet bättre över dygnet med intelligent styrning av elen så att den används mer resurseffektivt.

Enligt en studie utförd av en finsk forskargrupp vid VTT skulle fem miljoner elbilar i Norden innebära ett ökat effektbehov i elnätet med 3,8 GW, utan smart styrning. Med intelligent styrning skulle behovet bara öka med 1 GW (motsvarande ett kärnkraftverk). Här finns alltså vinster att hämta.

Kör- och laddningsmönster

Intelligent styrning av laddningen av elbilar kan gå till så att en fastighet som erbjuder laddningsstationer hämtar in data från bilarnas kör- och laddningsmönster och utifrån den informationen balanseras elen mellan bilarna och fastighetens totala elförbrukning. På det sättet utnyttjas fastighetens energisystem optimalt och dyrbara effekttoppar kapas.
I nya stadsutvecklingsprojekt är det därför viktigt att planera in intelligent laddningsinfrastruktur i fastigheterna så att stadsplaneringen inte hämmar övergången till elbilar.

https://www.nyteknik.se/opinion/sverige-riskerar-att-ga-over-an-efter-vatten-i-jakten-pa-el-6953264

Vill du veta mer eller få en offert?

Kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss på +46 8 22 33 77

Några av våra kunder

Vi samarbetar med

© 2019 CaCharge. All rights reserved