Support

Här hittar du svar på de vanligast förekommande frågorna. Om du inte hittar ett svar på din fråga är du självklart välkommen att kontakta vår kundtjänst – support@cacharge.com eller på telefon 08-22 33 77.

Saknas skyltning är området med största sannolikhet inte tillgängligt för publik laddning utan en administratör måste lägga till dig som användare.

Företagsparkering / Kommersiell fastighet
Kontakta er parkeringsansvariga eller er fastighetsägare för att få tillgång till laddning.

Bostadsrättsparkering
Kontakta er förvaltare eller styrelse och be dem lägga till ett laddavtal.

Om något är oklart så är du självklart välkommen att kontakta CaCharge.

Motorvärmaren startar 2 timmar innan inställd avfärdstid och fortsätter 1 timme efter avfärdstiden. Om du till exempel valt att du skall åka 06:40 kommer motorvärmaren starta 04:40.

Hur gör man?

  • Koppla in motorvärmaradaptern
  • Starta CaCharge-appen på din telefon
  • Tryck på den stationen som du kopplat in motorvärmaren på
  • Välj vilken tid bilen ska vara varm. Tryck på start.

Får du inte upp en gul bil på när du kopplat in kabeln i laddstationen och bilen så prova att dra ur kabeln i både laddstationen och din bil.

Tänds lampan ändå inte upp så kontrollera att stiften i kontakterna är hela och rena och sätt därefter i kabeln igen. Känn efter att kabeln verkligen är intryckt hela vägen.

Får du fortfarande inte upp en gul bil, kontrollera kabeln hos tillverkare/återförsäljare.

Börjar inte bilen ladda när dioden vid uttaget lyser blått så kontrollera inställningarna i bilen. Lägg speciellt fokus på att det inte är finns någon timer för laddning eller avresetid inställd.

CaCharge system sprider ut laddningen för så många användare som möjligt skall kunna ladda och för att kunna säkerställa att din bil får den laddning som erbjuds så måste systemet ha möjlighet att starta laddningen vid vilken tidpunkt som helst.

Laddningen startar ändå inte
Vissa bilar hamnar ibland i ett läge där den inte vill starta laddningen. Lås upp bilen, dra ur kabel i både bil och laddstation, lås bilen, vänta ett par minuter. Koppla därefter tillbaka laddkabeln i både bilen och laddstationen. Starta sedan laddningen igen. Laddningen ska då starta upp, gör den inte det trots att dioden vid uttaget lyser blått kontrollera ev. felkoder i bilens display och ring din biltillverkare för vidare felsökning.

Grön

Ingen anslutning till bilen.

Grön (blinkande)

Anslutning till bilen.

Blått

Laddning pågår.

Blått (blinkande)

Väntar på laddning.

Rött

Rött sken betyder att ett laddningsfel har inträffat. Detta kan vara ett av följande.

  • Diodfel
  • DC-läckströmsfel
  • Överströmsfel
Rött (svagt blinkande)

Personsäkerhetsbrytaren har löst ut.

Sagt om CaCharge

Några av Våra kunder