Regeringen vill höja ambitionen för laddinfrastruktur vid hem och arbetsplatser

Marknadens smartaste elbilsladdning

Regeringen vill höja ambitionen för laddinfrastruktur vid hem och arbetsplatser

Regeringen ger Boverket i uppdrag att snabbutreda en höjning av EU:s miniminivå från 10 till 20 % laddpunkter vid nybyggda och renoverade parkeringsplatser såväl som icke uppvärmda parkeringsgarage.

Utredningen innebär att Boverket kommer att utreda hur regeringen kan gå vidare för att ytterligare höja kraven på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation, utöver de miniminivåer som slås fast i EU-direktivet. Möjlighet att ladda bilen hemma och på arbetsplatsen är viktigt för att fler ska välja en laddbar bil, skriver Infrastrukturdepartementet.

Regeringen föreslår också en ändring i förordningen om energideklaration för byggnader. Här regleras det tekniska egenskapskravet för laddning av elfordon och krav på att vissa byggnader ska utrustas med system för fastighetsstyrning.

Boverket ska redovisa uppdraget den 15 september 2020. Förordningsändringarna träder i kraft den 25 maj 2020.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/nya-krav-pa-laddinfrastruktur/

 

 

 

 

 

Vill du veta mer eller få en offert?

Kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss på +46 8 22 33 77

Några av våra kunder

Vi samarbetar med

© 2019 CaCharge. All rights reserved