Onyanserad bild om laddning av elbilar

Marknadens smartaste elbilsladdning

Elbil laddas på parkeringsplats med CaCharges laddstople.

Efter att ha läst en artikel publicerad i SvD förra veckan (19/12) kan vi konstatera att det råder en generell missuppfattning om svenskars körbeteende och en oklarhet om hur mycket vi faktiskt behöver ladda bilen efter en vanlig dag. Det är bra att debatten tagit fart såpass tidigt angående detta ämne eftersom möjliggörandet av elbilsladdning för massmarknaden kommer vara en av de största utmaningarna när Sverige ställer om till ett fossilfritt bilägande.

I artikeln framgår det att lösningen på när allt fler människor ställer om till fossilfritt är en massiv utbyggnation av de lokala elnäten. Ett sådant projekt skulle bli väldigt dyrt och angriper egentligen bara problemet från ett perspektiv, nämligen att alla laddar ett helt tomt batteri – samtidigt. Det finns en sanning med att elnäten idag skulle haverera om ALLA valde att ladda samtidigt. Däremot är det en förenklad syn på situationen och speglar inte verkligheten som den ser ut idag. Inte utgår vi från samma frågeställning när vi utvärderar kollektivtrafiken i Stockholm, vad skulle t.ex. hända om alla som bor i stor Stockholm valde att åka med kollektivtrafik precis samtidigt?

När vi nu ska illustrera en framtid där allmänheten kör på el måste vi börja med att presentera hur körbeteendet faktiskt ser ut idag. Idag kör genomsnittsbilisten ca 3-4 mil dagligen och bilen står parkerad upp till 95% av tiden. Eftersom det sett ut så här förhållandevis länge är bedömningen att vi inte kommer ändra våra körvanor alltför drastiskt inom de kommande åren. Det tar 2-3 timmar att ladda upp det som vanligtvis förbrukats ur elbilsbatteriet under dagen. Eftersom bilen vanligtvis står parkerad 12-16 timmar under kvällen och natten finns det gott om tid för att fylla på batteriet. Därför erbjuder många laddlösningar idag en mer effektbalanserad laddning som sker under natten. Resultatet i slutändan blir en fulladdad bil på morgonen – utan att vara sig husets elinfrastruktur eller de lokala elnäten utsätts för påfrestande belastning.
Vi anser att debatten i detta stadium måste väga in de faktiska körbeteendet och istället informera om hur du kan ladda bilen effektiv och billigt när bilen står parkerad under en längre tid.

Länk till SvD artikeln: https://www.svd.se/mer-kraft-behovs-om-alla-nya-elbilar-ska-laddas

Vill du veta mer eller få en offert?

Kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss på +46 8 22 33 77

Några av våra kunder

Vi samarbetar med

© 2019 CaCharge. All rights reserved