tel:+46 8 22 33 77
sales@cacharge.com

Lösning

Ladda effektivare och minimera investeringen

Vi gör det enkelt, kostnadseffektivt och energismart att uppgradera p-platser till laddplatser. Vår lösning använder hela parkeringstiden för att effektivt fördela ström mellan bilar. Då kan många bilar laddas utan höga och dyrbara effekttoppar.

VÅR HELHETSLÖSNING

Uppkopplade laddboxar (Typ 2, Mode 3) som kommunicerar via CaCharge-systemets styrning och övervakning. 

Ett intelligent laddsystem för lastbalansering. Laddning styrs utifrån användarens kör-och parkeringsmönster och fastighetens tillgängliga elkapacitet. Vid behov, installeras effektmätare i fastighetens elcentral.

App- och webblösning för autentisering, debitering och administrering. 

Ett skalbart system där det är lätt att addera nya platser vid behov.

Smartare laddning 

CaCharge’s lösning jämnar ut fastighetens energiförbrukning och skapar kostnadseffektiv laddning. Systemet hämtar kunskap från bilistens laddmönster och fastighetens energiförbrukning. Med hjälp av informationen fördelas sedan ström mellan bilarna. Systemet väljer vilken elektrisk fas som ska belastas för tillfället, och därmed även vilka bilar som ska laddas. På det sättet förhindras överbelastning av fastighetens energisystem och dyrbara effekttoppar kapas.

 
Exempel: CaCharge-systemet fördelar ström mellan bilar över parkeringstiden, och hanterar laddning för upp till 12 bilar under en arbetsdag och upp till 18 bilar under en natt med en 16A-trefaskabel. Konventionella laddstationer hanterar laddning för tre bilar samtidigt, på en 16A-trefaskabel, vilket medför kostnadskrävande effekttoppar.

Så fungerar vår laddbox

Läs mer om vår laddbox och kostnadsseffektiva installation.

LÄS MER

Vill du veta mer eller få en offert?

Kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss på +46 8 22 33 77

Några av våra kunder

Vi samarbetar med

© 2019 CaCharge. All rights reserved