Laddboxar både efterfrågad service och intäktskälla för fastighetsägare och företag

  |  
Lästid: 2 minuter

Allt fler företag och fastighetsägare väljer att investera i laddningsinfrastruktur för el- och hybridfordon. Att investera i en laddningslösning i exempelvis en kontorsfastighet är i allmänhet både en lönsam investering och en uppskattad service för medarbetare, kunder och samarbetspartners. Här delar vi med oss av våra bästa råd för en långsiktigt lönsam och trygg investering.

Ett första steg för företag som överväger att investera i laddningsinfrastruktur för elfordon är att fråga sin fastighetsägare om de är intresserade av den här typen av lösning. En laddningslösning för elfordon bidrar både till att öka fastighetens värde och attraktivitet för kunder och medarbetare, säger Thomas Poturaj, Key Account Manager på CaCharge.

Det senaste året har han noterat ett stadigt ökande intresse från fastighetsägare och företag som vill installera laddningsinfrastruktur. I dagsläget är det extra förmånligt att göra investeringen eftersom den berättigar till ett investeringsbidrag från Naturvårdsverket som motsvarar 50 procent av kostnaden för utrustning och installation.

– Undersök hur elinfrastrukturen ser ut i fastigheten. Om de exempelvis finns motorvärmaruttag i fastigheten så underlättar det installationen eftersom man då ofta kan använda sig av fastighetens befintliga kablage, säger Thomas Poturaj.

Smart effektstyrning

CaCharge är ett av få svenska bolag som är specialiserade på laddningsutrustning för elfordon. De marknadsför sin egenutvecklade svensktillverkade laddbox och erbjuder dessutom en bekväm och attraktiv helhetslösning som inkluderar alltifrån installation, personlig kundtjänst, till olika typer av debiteringslösningar för de som väljer att ladda sin bil via laddboxen. CaCharge har varit verksamma i branschen sedan 2016 och är bra på att anpassa sina lösningar utifrån varje kunds specifika förutsättningar och behov.

– En av våra främsta konkurrensfördelar är vår smarta effektstyrning som gör det möjligt att ladda flera bilar samtidigt med en låg strömbudget. Systemet känner automatiskt av hur många bilar som är anslutna och skickar därefter ut så mycket el som gruppsäkring tillåter. Om många bilar laddas samtidigt vrider systemet ner effekten något för samtliga. På så sätt fördelas elen på ett intelligent sätt till alla anslutna fordon, säger Thomas Poturaj.

Flexibla betalningslösningar underlättar

Ett viktigt råd till företag är att välja en laddningslösning som är lätt att administrera och hantera, en lösning som erbjuder flexibilitet vad gäller kundsupport, betalningslösningar och debitering.

För många fastighetsägare kan laddboxar snabbt utvecklas till en intäktskälla. CaCharges laddboxar kan anpassas med olika debiteringslösningar för olika målgrupper.

– Medarbetare som laddar sitt fordon på jobbet kan exempelvis välja att debiteras via ett anslutet kreditkort, faktura eller arbetsgivarens befintliga debiteringssystem. All debitering sker helt automatiskt och det är fullt möjligt att tillämpa olika prissättning beroende på målgrupp, säger Thomas Poturaj.

Intresserad av smart elbilsladdning till ditt företag?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.

Dela artikeln:

Några av Våra kunder