Hur påverkar corona bilbranschen?

Marknadens smartaste elbilsladdning

Ger corona mersmak på ren luft?

Vilka bilar kommer vi att köpa när coronakrisen är över? Det korta svaret är att ingen vet – men det finns ledtrådar.  

Vad vi vet är att laddbara bilar är i fokus när Kina återstartar ekonomin. Kinesiska stimulanspaket efter coronan har särskilt fokuserat på företag som säljer laddbara bilar. De här företagen har varit snabba att få igång produktionen igen, och några har rapporterat ökad försäljning. Målet är att var fjärde bil som säljs i Kina under de närmaste fem åren ska vara laddbar. I Storbritannien ökade andelen sålda laddbara bilar från knappt 1 procent under april 2019 till 32 procent i april 2020. Tesla Model 3 var Storbritanniens mest sålda bil i april.

Politiker över hela världen förbereder för elbilsboomen och fler laddplatser. I Chicago i USA beslutade stadsfullmäktige i maj 2020 att 20 procent av parkeringsplatserna vid nybyggda flerfamiljshus och kontor ska förberedas för laddstationer. Samma månad gav den svenska regeringen Boverket i uppdrag att snabbutreda en höjning av EU:s miniminivå från 10 procent till 20 procent laddpunkter vid nybyggda och renoverade parkeringsplatser.

Effekterna av minskad fossildriven biltrafik under coronan har märkts över hela världen.   Mätningar från the European Space Agency visar att utsläppen av kvävedioxid, som kan förvärra symtomen vid astma och lungsjukdomar, minskade med 40 procent i städer och industriområden i Asien under vintern. I Storbritannien sjönk kvävedioxidutsläppen med 60 procent under april.

För första gången på 30 år har invånarna i Kashmir kunnat se bergskedjan Himalaya. I Los Angeles, där 1 300 människor dör varje år på grund av avgaser, kan människorna se bergen i södra Kalifornien. I Paris syns både Eiffeltornet och Triumfbågen tydligare än normalt.

Corona ger en föraning om världen efter den fossildrivna bilen. Frågan är om karantänen ger världen mersmak på ren luft – och accelererar elbilsboomen?

Vill du veta mer eller få en offert?

Kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss på +46 8 22 33 77

Några av våra kunder

Vi samarbetar med

© 2019 CaCharge. All rights reserved