Gratis är inte vägen framåt – subventioner skapar inte ett hållbart samhälle

Marknadens smartaste elbilsladdning

Ensam person på tom parkeringsplats.

Subventioner kan inte skapa ett hållbart samhälle – det krävs lösningar som är ekonomiskt hållbara och kan stå på egna ben.

Det är förståeligt och behjärtansvärt att politiker agerar för att ta hand om miljön på moder jord. Ibland kan dock den goda viljan visa sig vara fullkomligt kontraproduktiv.

Resultat med detta förslag blir att de bolag som är beroende av subventioner premieras – och de som kan bidra till en fossilfri värld utan subventioner hämmas. Det skadar naturligtvis utvecklingen mot en fossilfri värld. Leverantörerna på marknaden måste känna en tydlig press att skapa lösningar som är båda miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Subventioner kan inte skapa ett hållbart samhälle – det krävs lösningar som också är ekonomiskt hållbara och kan stå på egna ben. Detta förslag blir lite som om sveriges bönder ska behöva konkurrera med nya produkter som av hälsoskäl erbjuds gratis genom staten.

Gratis är också ett mycket besvärligt pris på en vara då det sätter fel förväntningar på kunderna – kunderna invaggas i att det kan vara gratis. Och om kunden förleds att tro att det skall vara gratis så kan introduktion av bra miljöteknik försenas då en initialt sund betalningsvilja eroderats. Subventionerna får motsatt effekt än de avsedda. Det finns ingenting som är bra med ”långsiktigt gratis” – för det är väl ingen som tror att subventioner är en långsiktig lösning? Detta har verifierats i tillräcklig omfattning i gamla Sovjetunionen.

Ogenomtänkta subventionerna leder till att produkter och tjänster aldrig kommer att kunna stå på egna ben och konkurrera ut produkter och tjänster som är miljömässigt och ekonomiskt hållbara.

Subventioner har delats ut till laddhybrider som aldrig eller sällan körs på el. Subventioner delas även ut för laddboxar som levereras med bilar och sedan aldrig används. Många skattekronor till ingen nytta. Men de leverantörer som får sälja dessa ekonomiskt ineffektiva laddboxar och bilar jublar naturligtvis hela vägen till banken. Om just elbilar/laddhybrider ska subventioneras så blir effekten och träffsäkerheten betydligt större om subventionen ligger på elförbrukningen – för att på så sätt motivera att man verkligen kör på el. Laddlösningarna på marknaden kan generera de ”kontrolluppgifter” som krävs för att visa hur mycket var och en har laddat för att ersättningen skall komma elbilsförarna till del.

Att kick starta en utveckling för en väg mot en bättre miljö är det ofta bra och ibland till och med nödvändigt med olika typer av ekonomiskt stöd – men det är avgörande att agera balanserat så att lösningar som kan skapa självfinansierande ekosystem inte slås ut. Subventionerna skall stimulera den utveckling som önskas men de får inte ta bort pressen på leverantörerna att få fram lösningar som kan leva och frodas utan ekonomiskt stöd. Och subventioner som införs bör ha redan från början ha en plan för utfasning.

När politiker väljer att intervenera med ekonomiskt stöd så är självfinansierade åtgärder att föredra då dessa mer sannolikt skapar balans i systemen. Bonus-Malus är ett positivt exempel på en bra lösning.

Vi på CaCharge berättar gärna mer om hur hållbarhet blir lönsamt, utan subventioner. Mer info på www.cacharge.com alternativt 08-223377.

 

Vill du veta mer eller få en offert?

Kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss på +46 8 22 33 77

Några av våra kunder

Vi samarbetar med

© 2019 CaCharge. All rights reserved