”Bristande hänsyn till elnätet kan stoppa elbilsboomen”

Marknadens smartaste elbilsladdning

Bristande hänsyn till elnätet kan stoppa elbilsboomen

Optimal användning av elnätet kräver att vi jämnar ut effekttopparna med smart elbilsladdning. Redan idag börjar många fastighetsägare balansera elbilsladdningen mot fastighetens hela elförbrukning. Det är bara möjligt om vi utnyttjar parkeringstiden till laddning. Ska elbilsboomen bli möjlig krävs kunskap om dessa förutsättningar hos nyckelaktörer inför att den nya lagen lagen om många parkeringsplatser vid nybyggda flerbostadshus måste förberedas för elbilsladdning börjar gälla den 10 mars 2021. 

I Boverkets rapport ”Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon” från 2019 konstaterar myndigheten att eftersom 90 procent av elbilsladdningen sker där bilen ändå står parkerad är tillgång till laddning vid just de här platserna viktigt. Även Energimyndigheten slår fast att den allra största delen av laddningen sker vid hem och arbetsplatser. Det är även här som elpriset är lägst och elbilens milkostnad sjunker lågt under fossilbilens milkostnad.

Sverige har inte brist på el, men sedan några år tillbaka kommer det larmsignaler om tillfällig effektbrist vid platser där efterfrågan är störst. Till detta ska läggas den snabba elektrifieringen av elbilsflottan. Laddinfrastruktur är en joker, som kan öka effektbristen i huvudstaden ytterligare, konstaterar Länsstyrelsen Stockholm i den rapport effektutmaningen i storstaden som myndigheten släppte hösten 2020. En finsk forskargrupp vid forskningsinstitutet VTT har undersökt hur fem miljoner laddbara bilar i Norden skulle påverka effektbehovet. Resultatet blev en ökning med 3,8 GW – eller som mest 6 procent – utan smart styrning. Med smart styrning skulle effektbehovet öka med 1 GW.

Politiker som har framförhållning, planerar och skapar förutsättningar för laddinfrastruktur är en nyckelfaktor för att personbilsflottan ska kunna elektrifieras på ett effektivt sätt, kommenterar Stockholms Handelskammares chefsekonom Stefan Westerberg den egna rapporten.  Den bilden behöver kompletteras med att vi också behöver smart laddinfrastruktur som utnyttjar elnäten och elproduktionen optimalt.

Samhället står inför ett paradigmskifte när laddbara bilar ersätter den fossildrivna bilen. Omställningen är nödvändig om Sverige ska ha någon chans att nå våra miljömål; transportsektorn står idag för så mycket som 30 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Som ett av de länder som leder utvecklingen sneglar många länder just nu på svenska lösningar för att ladda många bilar. Felaktiga vägval kan slå krokben för elbilsboomen i Sverige, men riskerar också att påverka utvecklingen i Europa. Alla kan köra på el – men vi måste använda våra resurser klokt. Snabbladdning må vara viktigt om jag reser till fjällen, men om elbilsboomen ska bli verklighet måste min dagliga laddning ske smartare än så.

Bristande hänsyn till elnätet kan stoppa elbilsboomen (byggvarlden.se)

Maria Swedin, operativ chef på CaCharge

Vill du veta mer eller få en offert?

Kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss på +46 8 22 33 77

Några av våra kunder

Vi samarbetar med

© 2019 CaCharge. All rights reserved