Vi laddar bilar resurseffektivt och minimerar investeringen

Vår lösning gör det enkelt, kostnadseffektivt och energismart att uppgradera parkeringsplatser till laddplatser. Vi nyttjar hela parkeringstiden för att på ett resurseffektivt sätt fördela ström mellan bilar. På så sätt kan många bilar laddas inom tillgänglig elkapacitet.

Vårt laddsystem

  • Uppkopplade laddboxar (Typ 2, Mode 3) som kommunicerar genom CaCharge-molnets styrning och övervakning.
  • Laddning utifrån användarens kör-och parkeringsmönster.
  • App- och webblösning för autentisering, debitering och administrering.
  • Ett skalbart system där det är lätt att addera nya platser.

Vill du veta mer om laddboxen?
(Typ 2, Mode 3)

Fastighetsbolag, parkeringsbolag, kommuner, bostadsrättsföreningar och andra.

Kontakta oss
close slider


I vilken roll besöker du CaCharge
FastighetsägareBostadsrättsföreningPrivatperson

Hur många laddplatser är du intresserad av
2-1012-30Fler än 30