Vi laddar bilen som mobilen!

Vi ser elbilen som ett batteri som kan laddas precis som alla andra batterier. Så hur laddar vi då våra mobiler och datorer?

Majoriteten av oss laddar våra batterier över natten eller under arbetsdagen. På liknande sätt bör elbilen laddas där den står parkerad längre stunder. Vi ser till att nyttja hela parkeringstiden för att på ett resurseffektivt sätt fördela ström mellan bilar.

Vår ansats

  • En person kör i genomsnitt ca 4 mil per dag.
  • Bilen står i snitt parkerad 90 % av dygnet.
  • Det ska löna sig att köra på el i förhållande till fossila drivmedel.
  • Det ska vara ekonomiskt och miljömässigt hållbart att investera i laddplatser.
  • Det ska vara lika enkelt att ladda bilen som mobilen.
  • Det ska vara enkelt att bygga ut laddplatser allteftersom behovet stiger.

Vi laddar bilen utifrån användarens kör- och parkeringsmönster

Vår utgångspunkt är att bilen ska laddas där den står parkerad längre stunder. Genom att nyttja hela parkeringstiden kan vi på ett resurseffektivt sätt fördela ström mellan bilar. På så sätt hushåller vi med en anläggnings elkapacitet och motiverar utbyggnad av många laddplatser.

Exempel: En 16 A trefaskabel kan med CaCharge-systemet hantera laddning åt upp till 12 bilar under en arbetsdag och upp till 18 bilar under en natt. Detta i jämförelse med konventionella laddstationer som på en 16 A trefaskabel hanterar laddning åt tre bilar.

Kontakta oss
close slider


I vilken roll besöker du CaCharge
FastighetsägareBostadsrättsföreningPrivatperson

Hur många laddplatser är du intresserad av
2-1012-30Fler än 30