Klarar din fastighet elbilsboomen?

CaCharges intelligenta lösning för elbilsladdning

Så klarar din fastighet elbilsboomen

Elbilsboomen utmanar Sveriges elnät. Din fastighet kanske klarar tio eller tjugo laddplatser – men vad händer när femtio eller hundra bilister laddar bilen samtidigt? CaCharges AI-styrda elbilsladdning balanserar elbilsladdningen mot elförbrukningen i hela huset och fördelar elen mellan bilarna, så att elen är där den gör mest nytta i varje ögonblick. Din fastighet kan erbjuda många laddplatser och kapar kostnader med energismart laddning.

Trycket ökar på det svenska elnätet. Idag finns drygt 70 000 laddbara bilar i Sverige. Nya prognoser pekar på att det kommer att rulla 1 miljoner laddbara bilar på svenska vägar 2025.

Klarar Sveriges elproduktion den ökade efterfrågan en kall och mörk januaridag? Det korta svaret är: nej. Ett längre svar är: ja, om vi använder elen smart.


Vad händer när många laddar bilen samtidigt?
Experter är överens om att det finns tillräckligt med energi i Sverige för elbilsboomen. Akilleshälen är istället belastningen när många bilister laddar bilen samtidigt. Flera stora elbolag har flaggat för att det börjar bli trångt i elnäten och inför från och med 2019 effekttariffer som styr elkonsumtionen till tider när belastningen är mindre.


Kraftigt minskat effektbehov med smart styrning
Beräkningar vid det finska forskningsinstitutet VTT visar att fem miljoner elbilar i Norden innebär ett ökat effektbehov med 6 procent (3,8 GW) om alla laddar bilarna ungefär samtidigt. Med smart styrning, som fördelar elen mellan bilarna, blir ökningen bara 1 GW.


CaCharge laddar 18 bilar i stället för 3
Genom att fördela elen mellan bilarna under hela parkeringstiden kan CaCharge ladda 18 bilar på samma strömbudget som konventionell elbilsladdning laddar tre bilar. Din fastighet utnyttjar tillgänglig effekt optimalt och kan erbjuda många laddplatser. Vinsterna blir ännu större när elbilsladdningen balanseras med elförbrukningen i hela fastigheten.


CaCharge driver utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta 2030
Sverige har som mål att förbjuda försäljningen av fossildrivna bilar från 2030. Vi på CaCharge vill vara med och driva utvecklingen – tillsammans med kommuner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra intressenter. Vår lösning har fördelar för alla dessa.

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner:

• Kapar kostnader med energismart laddning

• Kan erbjuda många laddplatser med befintlig elservis

• Fastighetens bilister slipper ladda när elen är som dyrast.

Sveriges elnät:

• Med smart styrning blir elbilsboomen möjlig.

• Storskalig elbilsladdning skapar ett flexibelt energisystem – något som blir allt viktigare när andelen solenergi och vindkraft ökar.

• Med smart styrning är det enkelt att se när det finns mycket elkapacitet i nätet. Överkapaciteten kan användas till att ladda extra många elbilar.

Laddkalkylatorn Ta reda på hur många bilar det går att ladda i din fastighet och vad vinsten blir med CaCharge.
Hur många laddplatser behöver ni? 10 +
Vill ni ha besök på plats? Jag eller en kollega till mig kommer till er och tillsammans tittar vi på en smart lösning för era behov. Vi hörs!

Försäljning

Vill du veta mer eller få en offert?

Kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss på +46 8 22 33 77

Några av våra kunder

Vi samarbetar med

© 2019 CaCharge. All rights reserved